Multimedi is een B.V.B.A  gespecialiseerd in het geven van informatica opleidingen.

Wij staan voor praktijkgerichte en kwaliteitsvolle trainingen die nauw aansluiten bij de beroepsmatige en maatschappelijke noden van vandaag.

Onze ambitie is de trainee te ondersteunen in zijn/haar honger naar kennis, praktijkervaring en zelfstandigheid binnen een specifieke functie als IT’er.

Multimedi heeft als bijkomende missie het informeren van mensen over de verandering die de digitale wereld met zich mee brengt en wat hierbij de impact is op de werk- en leefwereld. In onze opleiding Digitaal Kompas bereiden wij mensen voor op deze digitale wereld.

Als regionale academie van Cisco staat Multimedi in voor het opstarten van nieuwe lokale academies, het opleiden van nieuwe docenten en het uitreiken van Cisco-certificaten. Verder is Multimedi ook een EDU partner van Microsoft.